Teenused

Raieõiguse ostmine

Parim viis met­samaad ka­su­tada on puis­tute õigeaegne raie ja so­bi­like pu­udega metsa uuen­damine. Metsa pike­malt ma­jan­damata jät­mise ko­r­ral jääb kao­ta­jaks eelkõige met­sao­manik. Küp­sus­vanuse saavu­tanud või hooldamata metsa väär­tus ka­haneb iga päe­vaga.

Hooldusraie

Hooldusraidega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraidega parandatakse metsa sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele.

Metsamaterjali ostmine

Tehke oma pakkumine ja lepime Teiega kokku metsamaterjali hinnas ning teeme turu kõrgeima parima pakkumise.

Metsakinnistute ostmine

Kui olete otsustanud metsa müügi kasuks, siis Metsalank soovitab alati kalduda kõrgeima müügihinna poole, kuna tehing on ühekordne ja hilisem kahetsus ei too tulu. Kui Te ei soovi müüa kogu oma kinnistut vaid jätta hooned koos väiksema maatükiga endale, siis Metsalank aktsepeetrib alati Teie soove.

SAADA PÄRING