MEIE TEAME METSA VÄÄRTUST Parim hind ja kiire teenindus Metsa vananedes väärtus kahaneb tee õige otsus!

Aastaid kogemusi

Metsalank OÜ on Eesti erakapitalil põhinev osaühing, loodud personaalsete pakkumiste ja Teie metsa väärtustamiseks kõrgeima turu hinna pakkumusega.
Väärtustepõhise ettevõttena oskame hinnata metsa väärtust Teile.
Oleme seisukohal, et alati tuleb tagada metsaressursi ökoloogilisi, majanduslike ja kultuuriliste väärtuste säilimine ning suurenemine.
Ostame metsakinnistuid, metsamaterjali, raieõigust üle Eesti.
Kindla partnerina oleme alati Teile olemas ja pakume personaalset lähenemist.

 • Professionaalne meeskond.
 • Võtame vastutuse.
 • Personaalne lähenemine.
 • Konkurentsivõimelised hinnad.
 • Tähtaegadest kinnipidamine.

SAADA PÄRING
  MEIE TEENUSED

  Raieõiguse ostmine

  Parim viis met­samaad ka­su­tada on puis­tute õigeaegne raie ja so­bi­like pu­udega metsa uuen­damine. Metsa pike­malt ma­jan­damata jät­mise ko­r­ral jääb kao­ta­jaks eelkõige met­sao­manik. Küp­sus­vanuse saavu­tanud või hooldamata metsa väär­tus ka­haneb iga päe­vaga.

  Hooldusraie

  Hooldusraidega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraidega parandatakse metsa sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele.

  Metsamaterjali ostmine

  Tehke oma pakkumine ja lepime Teiega kokku metsamaterjali hinnas ning teeme turu kõrgeima parima pakkumise.

  Metsakinnistute ostmine

  Kui olete otsustanud metsa müügi kasuks, siis Metsalank soovitab alati kalduda kõrgeima müügihinna poole, kuna tehing on ühekordne ja hilisem kahetsus ei too tulu. Kui Te ei soovi müüa kogu oma kinnistut vaid jätta hooned koos väiksema maatükiga endale, siis Metsalank aktsepeetrib alati Teie soove.

  Miks valida meid

  Metsatehingud peavad olema ausad, läbipaistvad ja raied korralikult teostatud. Iga metsaomanik peab saama oma metsa eest hinda, mida seal kasvav loodusvara tegelikult väärt on.

  Kui ka Sina tahad, et metsatehingud toimuksid ausalt, siis võta meiega ühendust. Koos sinuga saame teha metsatehinguid õigesti.